Mon. Nov 28th, 2022


Theo kế hoạch, từ ngày 27/10, TP. Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu thực hiện thí điểm tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Huyện Củ Chi và Quận 1 là 2 đơn vị …

Nguồn: https://foodsapa.com/

Xem thêm: https://foodsapa.com/category/giao-duc

By admin

Leave a Reply