Mon. Nov 28th, 2022


VTC16 | Bộ Y tế đang đặt mục tiêu khoảng 95% trẻ 12-17 tuổi sẽ được tiêm vắc xin trong quý 4. Điều này có dễ dàng thực hiện không? Tiêm cho trẻ theo hình …

Nguồn: https://foodsapa.com/

Xem thêm: https://foodsapa.com/category/giao-duc

By admin

Leave a Reply