Mon. Nov 28th, 2022


Sáng ngày 24/3/2021, Bệnh viện quận 11 đã tiến hành tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19 cho các nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện. Đây là là bệnh …

Nguồn: https://foodsapa.com/

Xem thêm: https://foodsapa.com/category/giao-duc

By admin

Leave a Reply