Wed. May 18th, 2022


Bài Học Đàn Online Piano Level 1_Bài 1: Hướng dẫn các bạn tư thế ngồi, quy định số thứ tự cho tay và các kiến thức cơ bản để bắt đầu học đàn piano online.

Nguồn: https://foodsapa.com/

Xem thêm: https://foodsapa.com/category/giao-duc

By admin

Leave a Reply